Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2015

glassskin
Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć.   
— Charles Bukowski

December 30 2014

glassskin
6280 ce2e
Reposted fromaniczorka aniczorka viamoda24157 moda24157
glassskin
3819 2fcb
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viastarryeyed starryeyed
glassskin
glassskin
Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie..
— A. Rojek
glassskin
Kochanie, nie musisz ze względu na mnie brać wolnej niedzieli - tej dla marzycieli. To takie rozsądne i tego właśnie od zawsze ci szczerze zazdroszczę. Też bym chciała tak odpowiedzialnie planować czas, a ja tylko rzucam wszystko byleby się z tobą zobaczyć. Kolejna rzecz, w której wypadam jakoś naiwnie. Zawsze pakuję się w związki, w których muszę żebrać o zainteresowanie, o kapkę miłości, łezkę tęsknoty...
— EDA (collarbones)
Reposted fromcollarbones collarbones viaNoemiJustine NoemiJustine
glassskin
2805 b2fb
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaNoemiJustine NoemiJustine

November 27 2014

4349 9e06
glassskin
Reposted fromSabela Sabela viadouxsouvenirs douxsouvenirs

November 26 2014

glassskin
5837 e517
6801 a266 500
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viamoda24157 moda24157
glassskin
7395 b698
Reposted frommartynkowa martynkowa viamoda24157 moda24157

November 25 2014

glassskin

November 24 2014

glassskin
0332 7994
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoda24157 moda24157
glassskin
0305 4ee6 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoda24157 moda24157

November 10 2014

glassskin
8230 80ee
Reposted fromscorpix scorpix viamoda24157 moda24157
9497 c719
Reposted fromdmd0313 dmd0313 viamoda24157 moda24157
4690 126f 500
Reposted frommaiqilai maiqilai viamoda24157 moda24157
glassskin
8692 7d6f
Reposted frombadthings badthings viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl